تمدید مهلت ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد مقاومتی...

اقتصادپرس: با توجه به استقبال دانشجویان و درخواست متقاضیان، تاریخ ثبت نام کارشناسی ارشد اقتصاد مقاومتی دانشگاه مالک اشتر تا تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۵ تمدید شد. طبق این اطلاعیه آزمون کتبی ورودی با هماه...