انباشت مواد اولیه کارخانه‌ها در فقدان استراتژی تولید...

نبود استراتژی مشخص در تولید برخی محصولات صنعتی باعث انباشت قطعات، تجهیزات و مواد اولیه در کارخانه‌ها از جمله واحدهای کاشی و سرامیک شده و حال این موضوع تولیدکنندگان را به فکر فروش یا تهاتر کالاهای ماز...