تعطیلی ۵۰ درصد کارخانجات اردبیل/تولید زمین‌گیر شده است...

مدیرعامل کارخانه ذوب آهن اردبیل با بیان اینکه نمی‌دانم چگونه می‌خواهند وضعیت تولید کشور را ساماندهی کنند، گفت: در استان اردبیل نزدیک ۵۰ درصد کارخانجات تعطیل هستند و مابقی نیز با حداقل ظرفیت به فعالیت...