راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات گام مهم دولت در حوزه ارتباطات...

هم‌زمان با ایام هفته دولت، مروری خواهیم داشت بر تاریخچه بزرگترین پروژه ارتباطی کشور با عنوان "شبکه ملی اطلاعات" که قرار است فردا افتتاح شود؛ در این میان گریزی بر عملکرد وزارت ارتباطات در این سه سال ن...