نیم درصد کاربران در فضای مجازی با فیلترینگ مواجه‌ می‌شوند...

وزیر ارتباطات گفت: در سه سال گذشته تلاش زیادی از نظر فرهنگی انجام دادیم و فیلترینگ هوشمند را به وجود آوردیم. لذا اگر تا سال ۹۲ (ابتدای کار دولت)، پنج درصد کاربران فضای مجازی با فیلترینگ مواجه می‌شدند...