رقابت مخرب شرکت‌های ایرانی در خارج

قائم مقام وزارت صنعت ، معدن و تجارت با بیان اینکه شرکت های بین المللی در اندازه های جهانی نداریم گفت : شرکت های صادراتی ما غیر حرفه ای و فاقد قدرت رقابت پذیری بالا هستند ضمن اینکه شاهد رقابت مخرب شرک...