کاهش رتبه ریسک اقتصادی ایران از ۷ به ۵

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: برای کمک به افزایش صادرات کشور ۴ محصول جدید از جمله صدور ضمانت‌نامه گمرکی، همکاری با بیمه‌های خارجی، پوشش نوسان نرخ ارز و بیمه اعتبار داخلی در دستور کار قرار گ...