ادغام شرکت‌های کوچک اجباری شد

دبیر کمیته راهبری موتور جستجوهای بومی با تشریح جزئیات دومین فراخوان برای مشارکت در توسعه محصولات و خدمات جویشگر بومی، گفت: در این مرحله، بر اجباری بودن ترکیب و ادغام شرکت‌ها در قالب سکوهای خدمات تاکی...