تب تند پوکمون‌گو فروکش کرد

بازی پوکمون گو که در دو تا سه هفته اول عرضه با اقبال بسیار شدید کاربران و به خصوص جوانان در کشورهای مختلف جهان مواجه شده بود، این روزها به سرعت در حال از دست دادن مخاطبان خود است. ...