ایران پول بلوکه شده‌ای در ترکیه ندارد

درحالی که برخی تحلیل‌گران ترکیه را بازیگری "تنها" در منطقه در تخولات جاری ارزیابی می‌کنند این کشور در آخرین اقدام به سمت تعامل با رژیم اسراییل حرکت کرده است. سفیر ترکیه در ایران در این رابطه معتقد اس...