تشکیل فراکسیون بازار سرمایه در مجلس

محمدرضا پورابراهیمی در این جلسه که در سازمان بورس تشکیل شد، با اشاره به لزوم تجدید نظر در قوانین موجود در حوزه سازمان بورس اوراق بهادار گفت: به مسئولین سازمان بورس پیشنهاد می‌شود که قوانینی را که در ...

جبران کسری بودجه ازطریق ارز،متضاد با سیاست کنترل تورم است...

دکتر محمد رضا پورابراهیمی نماینده مجلس یکی از اهداف اصلی اقتصاد کشور را تک نرخی شدن دانست و عنوان داشت: با اینکه دولت بارها اعلام کرده است که قصد تک نرخی کردن ارز را دارد، اما این مسئله اتفاق نیافتاد...