وزارت صنعت پلمب شهرداری را شکست

وزارت صنعت ساختمان "شهید حسین‌اللهی" خیابان نجات‌اللهی تهران را که توسط شهرداری پلمب شده و در جلوی درب آن بلوک‌های سیمانی بزرگی برای جلوگیری از رفت‌وآمد گذاشته شده بود به‌صورت دستی و از طریق دیلم رفع...