اهداف سیاست تک‌رقمی شدن نرخ سود تسهیلات خانه اولی‌ها...

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: انتظار می‌رود میزان استقبال از صندوق پس‌انداز مسکن پس از مرحله آخر کاهش نرخ سود تسهیلات به هشت درصد در بافت‌های فرسوده شهری و ۹٫۵ درصد در سایر مناطق شهری افزایش چشمگیرتری ...