قدرت بانکها ۸ برابر بانک مرکزی است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه منابع آبی و غذایی ایران به راحتی تکافوی جمعیت ۳۰۰ میلیون نفری را می‌دهد،‌ گفت: سال گذشته ۱۵ درصد از منابع تخصیصی بانک‌ها صرف واردات مواد اولیه شده است....