بانک‌ها جای پرداخت وام ازدواج تابلوی نقاشی معامله می‌کنند!...

روزنامه جوان درباره بانک‌ها گزارش داده است: برخی بانک‌ها تحت عنوان عمل به مسئولیت‌های اجتماعی که علی‌القاعده باید در رأسش پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج به جوانان باشد، به فعالیت‌هایی چون خرید و‌فروش ...

یک وزیر به همراه دختران و دامادهای خود ۱۴ کارخانه دارد...

احمد توکلی با بیان اینکه یک وزیر به همراه دختران و دامادهای خود ۱۴ کارخانه دارد،گفت: در حال حاضر به مرحله ای رسیدیم که دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد آلوده شده‌اند. ...