مدیری که حقوق نجومی می‌گیرد اقتصادمقاومتی را محقق نمی کند...

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید در پرداخت حقوق و مزایا عدالت برقرار شود، گفت: مدیرانی که حقوق نجومی دارند، به جای حراست از منافع ملی، به دنبال منافع خود و انتفاع بیشتر از بیت المال ه...

وزارت نفت پولدار نیست/برای پرداخت حقوق به مشکل می‌خوریم...

وزیر نفت با بیان این که تصور پول دار بودن وزارت نفت درست نیست، گفت: با این که وزارت نفت پول زیادی را تولید می کند اما بخش قابل توجهی از آن به یارانه اختصاص می یابد و حتی در مواردی نیز ما در پرداخت حق...