نهاوندیان:سال 95 می‌تواند تاریخ‌ساز و آغاز جهش اقتصادی باشد...

رییس دفتر رییس‌جمهور، گفت: بهتر است برای منفعت عمومی و آینده اقتصاد کشور، راهکار اجرایی سریع و هماهنگ به منظور استفاده از نظرات بخش خصوصی در تصمیم گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها ارایه شود. ...