آغاز ترانزیت سوخت در مرز ‌اینچه‌برون از دو هفته آینده...

معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز ترانزیت سوخت در مرز ریلی اینچه‌برون از دو هفته آینده خبر داد و گفت: در این باره تعرفه مشترک ترانزیت ریلی بین ایران، قزاقستان و ترکمنستان به امضا رسید و قرار است این م...