آقای وزیر! خاموش‌شدن آتش، نقطه شروع مسئولیت حیاتی شماست...

جناب آقای مهندس زنگنه! شما امروز وزیر نفت کشوری هستید که فرزندانش برای رسیدن به این مرز از توانمندی صنعتی، از جان و زندگی خود مایه گذاشته‌اند؛ پس زمان را از دست ندهید و پرونده HSE صنعت پتروشیمی را هم...