افزایش تردد نفتکش ها در پایانه های صادراتی خارک...

مدیر عامل شرکت پایانه های نفتی گفت: پس از رفع تحریم ها میزان تردد نفتکش ها در پایانه های صادراتی خارک تا ۲برابر افزایش یافته و نفتکش های اسپانیایی ،نروژی و رومانیایی برای نخستین بار پس از اجرایی شدن ...