حساب شخصی مدیران شرکت پالایش و پخش و پالایشگاه‌ها مسدود شد...

سازمان امور مالیاتی حساب اشخاص حقیقی که عضو هیات مدیره هر یک از ۹ پالایشگاه و همچنین از اعضای هیات مدیره مجموعه ملی پالایش و پخش در سنوات مختلف بودند را به دلیل بدهی مالیاتی مسدود کرده است. ...