اوپک مرده یا در کُماست

بلومبرگ با اشاره به بی عملی اوپک در برابر افت شدید قیمت نفت طی چند سال اخیر نوشت: «اکنون سوال مهم این است که آیا اوپک مرده است یا در حالت کما به سر می برد؟» ...