درآمد 132 میلیارد تومانی موسسه رازی از فروش تولیدات...

رییس موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی گفت: سال گذشته موسسه رازی از فروش تولیدات خود ۱۳۲ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است و بدون شک اگر واردات برخی واکسن‌هایی که موسسه رازی می‌تواند آن را تولید کند...