مودیان مالیاتی بدحساب زیر تیغ/بدهکاران مالیات درامان نیستند...

یک ماه پس از تلاش باشگاه استقلال برای منصوب کردن رئیس سازمان امور مالیاتی به عنوان عضو هیئت مدیره این باشگاه،‌ حساب بانکی استقلال به دلیل بدهی مالیاتی بسته و به متحمل شدن سایر اعمال قضایی مودیان بد ح...