خیریه‌ها و خصولتی‌ها هم مالیات‌هایشان را بپردازند...

رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران ضمن ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی، گفت: انتظار می‌رود بر اساس توافق‌های صورت گرفته نهادهای عمومی، خیریه‌ها و خصولتی‌ها مالیات‌های‌ خود را پرداخت کنند...