کاهش خسارت زلزله با اجرای نقشه‌ پهنه‌های گسلی...

رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس با اشاره به اینکه تعیین نقشه‌ پهنه‌های گسلی پایتخت در کاهش تلفات و خسارات ناشی از وقوع زلزله احتمالی موثر و شهرداری مکلف به اجرای این نقشه‌ها است گفت: شهرداری...