راه‌اندازی خط تولید میلگرد باحمایت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری...

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با اشاره به اینکه توسعه بخش تعاون را در دستور کار داریم گفت: خط تولید میلگرد در استان چهار محال و بختیاری با حمایت های این صندوق راه اندازی می شود. ...