سهم مناطق آزاد از واردات

معاون تولید، صادرات و فناوری دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور معتقد است که مناطق آزاد "دروازه واردات" نیست و این عنوان برای این مناطق بی‌انصافی است. ...