خیز منطقه آزاد ماکو برای جذب سرمایه‌گذار خارجی...

در حالی که مناطق آزاد تجاری برای ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک و تولید صادرات محور ایجاد شده‌اند، اما در عمل به سکوی واردات کالای مصرفی و قاچاق منجر شده‌اند، قیمت زمین و مسکن هم به اندازه پایتخت افزایش یا...