واردات شناور جفا به اقتصاد ملی است

رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) گفت: قطعا وقتی توانایی ساخت و تعمیر کشتی‌های غول‌پیکر را داریم و تولید داخلی در رقابت با محصول خارجی چیزی کم ندارد، واردات شناور یک جفا درحق اق...

تولیدخودرو بدون کسری مصداق اقدام و عمل در اقتصادمقاومتی است...

معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفت: جمع آوری و تکمیل حدود ۸۰هزار خودروی تولید شده با قطعات ناقص و دو سال تولید خودرو بدون کسری، یک کار جهادی و مصداق اقدام و عمل در اقتص...