واگن‌سازان داخلی در آستانه تعطیلی

یک کارشناس حمل‌ونقل با اشاره به ضرورت توجه به تولید ملی در سال اقتصاد مقاومتی،‌ اقدام و عمل، گفت: با روند کنونی ۲۰ تا ۳۰ درصدی فعالیت واگن‌سازان داخلی سرنوشتی جز تعطیلی در انتظار کارخانه‌های تولید تج...