افزایش واردات ۷۵ درصدی برنج در ۴ ماه اخیر نیاز جامعه بوده...

علیرضا مناقبی ،ریاست مجمع عالی واردات کشور در گفتگوی تلفنی برنامه ی "سؤال" رادیو گفت و گو تصریح کرد:اگر در ۴ ماه اخیر با افزایش ۷۵ درصدی برنج روبرو شده ایم طبعا نیاز جامعه بوده و از دیدگاه ما بعنوان ...

موازی‌کاری دستگاه‌ها عامل مرگ زودرس بنگاه‌های اقتصادی...

مناقبی ادامه داد: این وضعیت باعث کسری اعتبارات دستگاه ها، عدم اجرای پروژه های ضروری، تخلف از قوانین مصوب و اتلا ف منابع مالی و توانمندی های نیروی انسانی نیز می گردد که در جای خود قابل بحث و بررسی کار...