افزایش واردات ۷۵ درصدی برنج در ۴ ماه اخیر نیاز جامعه بوده...

علیرضا مناقبی ،ریاست مجمع عالی واردات کشور در گفتگوی تلفنی برنامه ی "سؤال" رادیو گفت و گو تصریح کرد:اگر در ۴ ماه اخیر با افزایش ۷۵ درصدی برنج روبرو شده ایم طبعا نیاز جامعه بوده و از دیدگاه ما بعنوان ...

۹ ایراد مصوبه اخیر دولت که امنیت ملی را تهدید می‌کند...

بررسی‌های بیشتر از مدل جدید قراردادهای نفتی گویای این نکته است که تنها از ایرادات کارشناسی مهم این قرارداد در خوشبینانه ترین حالت سه بخش مورد تجدید نظر قرار گرفته و هنوز هم ۹ ایراد مهم و حیاتی این قر...