پیوندهای اقتصادی تهران – اسلام آباد باید مستحکم تر شود...

رییس‌ جمهوری اسلامی ایران با اشاره به علایق و مشترکات فرهنگی میان دو ملت ایران و پاکستان گفت: معتقدیم همانند حوزه‌های سیاسی و فرهنگی باید در زمینه‌های اقتصادی نیز پیوندهای دو کشور و دو ملت مستحکم‌تر ...