بحران اشتغال با تخصیص نامتوازن منابع بانک‌ها ایجاد شد...

وزیر اسبق بازرگانی با تشریح معضلات مهم اقتصاد از اشتغال کشور گرفته تا عدم تخصیص متوازن منابع و تسهیلات بانکی، گفت: گروه‌های ذینفع بازدارنده اصلاح ساختارهای نظام بانکی مانع اجرای نسخه علاج عمده مشکلات...