60 میلیارد مترمکعب در 17 سال اخیر کاهش بارندگی داشته‌ایم...

مدیرکل دفتر حفاظت و بهره‌برداری منابع آب و امور مشترکین شرکت مدیریت منابع آب ایران با بیان اینکه طی ۱۷ سال اخیر، ۶۰ میلیارد مترمکعب باران کمتری در ایران باریده است گفت:بیش از ۵۰ درصد تخلیه آب زیرزمین...

دغدغه‌های جدید برای کیفیت آب

مساله کیفیت آب یک موضوع مهم و قابل توجه در تمام دوره‌ها بوده اما گویی شرایط امروز منابع آبی، کیفیت این مایه حیات را نیز در خطر قرار داده و آن‌طور که مسوولان امر می‌گویند کیفیت این کالا رو به نزول است...

از حضور شرکتهای ایرانی حمایت می کنیم

معاون اداره کل آمریکای وزارت امور خارجه گفت:حوزه صنعت سد، نیروگاه، آب و فاضلاب در کشورهای آمریکای لاتین برای کشور ما می‌تواند بازار هدف خوبی باشد و در منطقه مذکور پروژه‌های بزرگ، متوسط و کوچک در حوزه...