در مبادلات با بانک‌های بزرگ همچنان مشکل داریم...

طیب نیا با بیان اینکه ایران همچنان در مبادلات با بانک‌های بزرگ مشکل دارد،‌گفت: این کشور پس از ۱۴ سال به بازار اوراق قرضه بین‌المللی برمی‌گردد و رتبه اعتباری ایران به زودی تعیین می‌شود که شرایط را برا...