مقام معظم رهبری دردیدارمقامات قضایی:انقلابی‌گری تندروی نیست...

مقام معظم رهبری در دیدار مقامات ارشد قوه قضائیه تأکید کردند: قوه قضاییه باید صددرصد انقلابی باشد و انقلابی عمل کند. البته انقلابی‌گری بر خلاف نظر و تبلیغ برخی‌ها، تندروی نیست؛ بلکه انقلابی‌گری یعنی «...