بمب ساعتی بیکاران گرانقیمت دربازار/فرماندهی اشتغال با کیست؟...

با وجود اینکه بازارکار با سیل تقاضاهای شغلی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مواجه بوده و اوضاع بیکاری رو به وخامت است و هشدارهایی درباره تشدید بیکاری وجود دارد، هنوز فرمانده اشتغال کشور مشخص نیست. ...