وارداتچی‌های بنزین هم دلواپس مفاسد بنزین دو نرخی شدند...

برخی اعضای اتاق بازرگانی در حالی به مخالفت شدید با مصوبه مجلس مبنی بر دو نرخی شدن بنزین که کاهش میزان واردات آن را در پی خواهد داشت، پرداختند که مخالف توزیع بنزین با قیمت یکسان در سراسر کشور هستند. ...