ایجاد بانک جامع اطلاعاتی جلوی ۷۰ درصد از مفاسد را می‌گیرد...

یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر اراده اجرای پایگاه اطلاعات اقتصادی از سوی دولت وجود داشته باشد ظرف ۶ ماه این شبکه به صورت کامل می‌تواند ایجاد شود و کمترین اثر آن این است که از وقوع ۷۰ درصد از مفاسد اقتصا...