با معوقات بانکی می‌شد به 10 میلیون جوان وام ازدواج داد...

در حالی که بانک‌ها پیگیر وصول مطالبات معوق خود از گیرندگان تسهیلات با مبالغ ناچیز هستند، اما هیچ‌گونه تحرک جدی نسبت به وصول مطالبات معوق میلیاردی خود نشان نمی‌دهند و تمایلی برای شکایت از دریافت بدهکا...