سؤال عجیبی معاون وزیر و بی‌اعتنایی۳ساله آخوندی به مسکن مهر...

در حالی معاون وزیر راه و شهرسازی اخیراً این سؤال را مطرح کرده "آیا به مسکن مهر بی‌توجهی شده است؟" که طی سه سال اخیر وزارت راه و شهرسازی نتوانسته به تعهدات خود در این طرح عمل کند و معضل پروژه‌های مشکل...

نمی‌توان بازار مسکن را تعزیراتی کرد

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه رشد ۵ درصدی قیمت مسکن در چند ماه گذشته پایین تر از نرخ تورم بوده است، گفت: اعتقادی نداریم که می توان بازار مسکن را تعزیراتی کرد و بتوانیم تک تک ق...