پست‌بانک؛‌ تأمین‌کننده مالی خرد مناسبی برای توسعه روستایی...

معاون امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: پست‌بانک‌ایران با توجه به تغییر راهبرد جدید خود به بانک توسعه‌ای - تخصصی حوزه‌های ICT و خرده‌بانکدار روستایی کشور، تأمین‌کننده ما...