بررسی ساز وکار صنایع بزرگ در معامله‌های بورس انرژی...

ساز وکار حضور صنایع بزرگ و خرده فروشان در معامله‌های بورس انرژی و تأمین برق مشترکین بالای ۵ مگاوات از طریق بورس انرژی و معاملات دو جانبه در نشستی با حضور نمایندگان بورس انرژی، توانیر و شرکت مدیریت شب...