شاخص در کانال 76 هزار واحدی

در پایان معاملات بازار سرمایه در روز ۱۱مرداد ماه سال جاری، تعداد ۷۶هزار و ۶۴۷ سهم اوراق بهادار به ارزش ۲ میلیارد ریال در بیش از ۶۸ هزار نوبت معاملاتی داد و ستد شدند....

رشد 724 واحدی شاخص

در معاملات بازار سرمایه در روز ۶ مرداد ماه ۹۵، تعداد ۹۱۴ هزار ۸۷۷ سهم اوراق بهادار به ارزش دو میلیارد و ۳۲۱ میلیون و ۶۷۹ هزار ریال در بیش از ۶۵ نوبت معاملاتی داد و ستد شدند....