افزایش ۲۷۵ درصدی معاملات اوراق مشارکت در بورس...

تعداد ۷میلیون و ۱۸۵هزار و ۱۸۲برگه اوراق مشارکت به ارزش ۷هزار و ۳۵۲میلیارد ریال در مردادماه امسال دادوستد شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۲۷۵ و از نظر ارزش ۲۸۴ درصد افزایش را نشان می‌ده...