اما و اگرهای تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های بورسی...

در کشوری مانند کشور ما که تورم ۲ رقمی را برای مدت بیش از ۲ دهه تجربه کرده، قیمت تمام شدۀ دارایی ها و ارزش روز آنها تفاوت قابل ملاحظه ای دارد، بنابراین به روز شدن ارزش دارایی ها به سهامداران و مدیران...