اصلاح قراردادها مهمترین مطالبه کارگران از دولت...

اصلاح قراردادهای موقت کار از طریق اجرای کامل تبصره‌های۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار، حمایت از کالاهای ایرانی وعملیاتی شدن تولید و اقتصاد مقاومتی،توجه به بیکاری واحدهای تولیدی مهمترین خواسته کارگران در راهپی...