مطالبات معوق بانک‌ها دردولت یازدهم٢٠٠ هزار‌ میلیاردتومان شد...

روزنامه اصلاح‌طلب شرق نوشته است: در اولین روزهای استقرار دولت یازدهم، اکبر ترکان، مطالبات معوق شبکه بانکی را ١۶۴هزار ‌میلیارد تومان عنوان کرد درحالی‌که بانک مرکزی این رقم را حدود ٩٠ ‌هزار ‌میلیارد تو...

اکثر برج‌های شمال تهران متعلق به بانک‌های خصوصی است...

در بررسی ترازنامه‌های بانک‌ها در آخرین جلسات کمیسیون پول و بازار سرمایه اتاق ایران این نتیجه حاصل شد که سود بانک‌ها عملا از قسمت پایین ترازنامه‌شان است نه از بالای ترازنامه. درواقع سودسازی در رابطه د...